Radni powiatowi przyjęli sprawozdanie finansowe łukowskiego szpitala za rok 2019. Wynika z niego, że przychody SP ZOZ wyniosły 103 mln zł, a wydatki niespełna 104 mln zł. Dokładnie licząc ubiegły rok zamknął się stratą w wysokości około 783 tys. zł.

  Na przychody szpitala składały się: kontrakt z NFZ – 96 mln zł oraz wpływy m.in. Z refundacji wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PERFON, wykonywania badań diagnostycznych pacjentom indywidualnym i podmiotom niepublicznym oaz usługi. Po stronie wydatków znalazły się wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70 mln zł, „usługi obce” takie jak kontrakty lekarskie i usługi naprawcze, przeglądy i serwis sprzętu medycznego, wyżywienie pacjentów, pralnia i koszty odbioru i utylizacji odpadów medycznych – ponad 18 mln zł.

  Rok 2019 był dla łukowskiego SP ZOZ czasem inwestycji. Wyremontowane zostały przychodnie w Wandowie i Trzebieszowie. Przy ośrodku w Jedlance powstał parking, Udało się też zakończyć remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W sumie na remonty i rozbudowy szpital wydał z własnych środków 2,6 mln zł, a 2,7 mln zł udało się pozyskać z zewnątrz. Zakupiono też sprzęt medyczny za 2,6 mln zł i samochody za ponad 550 tys. zł.

  Sprawozdanie finansowe szpitala było przedstawiane podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 18 września. W trakcie obrad dyrektor szpitala Mariusz Furlepa mówił też o bieżącej sytuacji finansowej placówki. Poinformował on radnych, że rosną niektóre koszty, w tym m.in. kontrakty dla lekarzy, wydatki na leki oraz rachunki za odpady medyczne i prąd. Dyrektor Furlepa przyznał też, że szpital ponosi straty z powodu pandemii. m.in. poprzez ograniczenie działalność diagnostycznej. Według dyrektora, gdyby nie pandemia, szpital mógłby lepiej wykonać kontrakt z NFZ. – Gdyby nie COVID bylibyśmy o 10 proc. do przodu. Mówił na sesji dyrektor Furlepa. I8 dodawał: – Taka sytuacja może się przełożyć na przyszłoroczny kontrakt. Istnieje obawa, że będzie on po prostu niższy i to o kilka milionów złotych.

  Sesja zakończyła się przyjęciem przez radnych sprawozdania finansowego. Za  głosowało 17 radnych, czyli wszyscy biorący udział w posiedzeniu.