Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wnioski przyjmowane są do 30 września. Pula środków przeznaczonych na realizację programów wynosi 600 tys. zł.

  Wnioski na realizację zadań dotyczących profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii mogą składać osoby fizyczne oraz organizacje. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.komisja.lukow.pl.