Wojewoda Lubelski wydał rozporządzenie o sanitarnym odstrzale ponad 5 tysięcy dzików na terenie Lubelszczyzny. Najwięcej, bo 476 sztuk, zostanie odstrzelonych w powiecie łukowskim.

  Myśliwi z poszczególnych kół łowieckich muszą dostarczyć odstrzelone dziki wraz z patrochami i narogami do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń. W przypadku wykluczenia ASF, tusza może być zagospodarowana do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.