Muzeum Regionalne w Łukowie z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia wydało dwie okazjonalne pocztówki. Jedna z pamiątkowych widokówek przedstawia zdjęcia dawnego i współczesnego gmachu muzeum oraz wybrane aktualne wystawy tematyczne. Na drugiej pocztówce znalazły się wyróżnione prace uczestników konkursu plastyczno – fotograficznego pn. ,,Łukowskie muzeum i jego zbiory”.

  Pocztówki będą rozdawane osobom, które zakupią bilet wstępu i zechcą zobaczyć prezentowane wystawy muzealne.