W środę, 12 sierpnia dokonano oficjalnego odbioru inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w zakresie budowy chodnika i zjazdów na odcinku Kosuty – Stanin”.

  Jest to wyjątkowo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komunikacyjne połączenie miejscowości.

  Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane wspólnie z samorządem Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 970 000 zł.