Łukowski Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa mieści się obecnie w budynku „Łuksji”. To już trzecie miejsce, do którego przeniósł  się oddział po wprowadzeniu stanu epidemii. Na ten temat rozmawiano na ostatniej sesji Rady Miasta. Padła teza, że punkt poboru krwi już nie wróci do budynku szpitala.

  Od połowy marcu, po wprowadzeniu najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, nastąpiła przeprowadzka łukowskiego Oddziału Terenowego RCKiK. Najpierw mieścił się on w Szkole Podstawowej nr 1, a następnie w budynku przy ul. Warszawskiej. Od 22 czerwca Oddział Terenowy działa w budynku „Łuksji”. Wejście do niego znajduje się od strony ulicy Spółdzielczej.