Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej. To oznacza zmiany w parafiach dekanatu łukowskiego I, dekanatu łukowskiego II oraz dekanatu adamowskiego. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca.

  Od 1 lipca ks. mgr Marek ANDRZEJUK zostaje zwolniony z funkcji diecezjalnego moderatora Domowego Kościoła i Ruchu Światło – Życie oraz asystenta kościelnego Katolickiego Stowarzyszenia Moria i mianowany proboszczem parafii Jeziorzany. Jego funkcję obejmie ks. dr Kamil DUSZEK, który ukończył właśnie studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

  Decyzją biskupa siedleckiego, zwolniony z urzędu proboszcza Stoczek Łukowski i przeniesiony na emeryturę zostaje ks. kan. mgr Stanisław BIEŃKO. Nowym proboszczem będzie ks. mgr Sławomir SULEJ, dotychczasowy proboszcz parafii Żeliszew.

Ks. kan. mgr Józef SOBOTKA z parafii Huszlew zostaje mianowany proboszczem parafii Trzebieszów. Dotychczasowy proboszcz ks. kan. Ryszard KOZIEŁ zostaje mianowany proboszczem parafii św. Anny w Białej Podlaskiej.

Do zmian dojdzie w parafii Świętego Brata Alberta. Ks. mgr lic. Karol JAKUBIAK zostaje mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie. W jego miejsce mianowany został ks. mgr Paweł ZAZUNIAK, który powraca z pracy duszpasterskiej w USA.

Z parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie odchodzi ks. mgr Szczepan LITWINIUK. Zostaje mianowany wikariuszem parafii Ducha Świętego w Siedlcach. Nowym wikariuszem będzie ks. mgr Mariusz SZYSZKO z parafii Łaskarzew.

W parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie z funkcji wikariusza zwolniony zostaje ks. mgr Jakub KOZAK. Rozpocznie studia stacjonarne z duszpasterstwa rodzin na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Nowym wikariuszem będzie ks. mgr Radosław OSIPACZ zwolniony z urzędu wikariusza parafii Kąkolewnica.

Ks. mgr Marek KONDEJ zostaje zwolniony z urzędu wikariusza parafii Adamów i mianowany wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. Nowym wikariuszem będzie ks. mgr Adam KLIMEK.

Ks. mgr Łukasz RODZOŚ zostaje zwolniony z urzędu wikariusza parafii Jedlanka i mianowany wikariuszem parafii Gończyce. W jego miejsce przychodzi ks. mgr Paweł BORYCHOWSKI.

Ks. Adam ZAWISTOWSKI zostaje zwolniony z urzędu wikariusza parafii Stanin i mianowany kapelanem szpitala w Radzyniu Podlaskim.

Ks. mgr Kamil WASILEWSKI – zwolniony z urzędu wikariusza parafii Łomazy i mianowany wikariuszem parafii Stanin.