W ramach rządowej tarczy antykryzysowej do powiatu łukowskiego trafi 21 126 153 zł. Pieniądze te otrzyma: Starostwo Powiatowe w Łukowie – 7 641 841 zł, Gmina Łuków – 3 187 152 zł, Miasto Łuków – 2 667 139 zł, Gmina Stanin – 1 445 908 zł, Gmina Trzebieszów – 1 129 304 zł, Gmina Adamów – 990 390 zł, Gmina Wojcieszków – 960 844 zł, Gmina Krzywda – 947 967 zł, Gmina Stoczek Łukowski – 655 608 zł, Miasto Stoczek Łukowski – 500 000 zł, Gmina Serokomla – 500 000 zł, Gmina Wola Mysłowska – 500 000 zł.

  Poszczególne samorządy otrzymają bardzo konkretną sumą pieniędzy, która została obliczona na podstawie szczegółowych danych jednostki samorządowej – wzięto pod uwagę m.in. ilość i wartość inwestycji, dochody czy majątek samorządów. Na podstawie tych składników ustalono określone limity dla gmin i powiatów. Pieniądze te będą przekazywane tylko na lokalne zadania inwestycyjne.

Każdy powiat i każda gmina będzie mogła między 1 a 15 sierpnia zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewody o przyznanie środków w ramach ustalonego dla niej limitu na zadania inwestycyjne. Pieniądze mają trafić do samorządowców już we wrześniu. Zadania, na które można przeznaczyć to wsparcie rządu, będzie można realizować nie tylko w tym roku, ale także i w przyszłym roku. To pomoc finansowa nie tylko na nowe zadania, ale i także na te, które są w trakcie realizacji oraz  także jako wkład własny w zadaniach realizowanych z środków funduszy europejskich.