Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na Wakacje Ł’OK 2020. Warsztaty będą prowadzone w małych grupach (do 15 osób), w przedziale wiekowym 6-9 lat, w turnusach dwutygodniowych. W programie do wyboru: plastyczne, zajęcia rytmiczno-muzyczne, edukacyjno–rekreacyjne oraz animacje plenerowe. Koszt poszczególnych zajęć wynosi 50 zł za turnus dwutygodniowy.

  Aby zapisać dziecko na zajęcia należy wysłać wypełniony formularz, zawierający akceptację regulaminu oraz podpis rodzica/opiekuna uczestnika Wakacji Ł’OK na adres mailowy: zajecia@lok.lukow.pl w dniach 27.06.2020r.-30.06.2020r.

  O przyjęciu na turnus wakacyjny decyduje kolejność zgłoszeń. Lista przyjętych osób oraz lista rezerwowa, zostanie zamieszczona na stronie ŁOK 1.07.2020r. Po zamieszczeniu list można dokonać opłaty za wybrane zajęcia.

  Szczegółowy plan, regulamin oraz formularze znajdują się w załącznikach na stronie: https://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/2243,wakacje-lok-2020

Więcej informacji pod numerem telefonu: 25 798 32 72 oraz na stronie Łukowskiego Ośrodka Kultury.