Urząd Miasta w Łukowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków. Dotację można otrzymać na wymianę starego źródła ciepła na nowe. Termin składania wniosków upływa 24 czerwca.

  Dotacja celowa wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. Wysokość środków finansowych w budżecie miasta na rok 2020 przeznaczonych na to zadanie wynosi 50 tys. zł.

  Szczegółowe informacje na temat Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Łuków oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta.