Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przekazał już ponad 23 mln zł w ramach rządowych programów wsparcia dla przedsiębiorców. 20 mln zł wydano na pożyczki, które otrzymało ponad cztery tysiące mikroprzedsiębiorców. Przyznano również dotacje na dofinansowanie kosztów działalności oraz na refundację wynagrodzeń.

  Do PUP złożono blisko sześć tysięcy wniosków. Najwięcej bo aż 4018 dotyczyło udzielenia pożyczek w wysokości 5 tys. zł. Były one przeznaczone dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz firm zatrudniających do 9 osób. Przedsiębiorcy złożyli też 698 wniosków o dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności. Wydano na to blisko milion złotych Urząd rozpatrzył też pozytywnie 442 wnioski o refundację wynagrodzeń. Podpisano umowy i wypłacono już pierwszą transzę w wysokości 2 mln zł.