Prezes PUiIK Marcin Mateńko może złożyć wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie modernizacji oczyszczalni. Stosowną zgodę udzieli radni podczas ostatniej sesji. Inwestycja PUiIK wiąże się ze wzrostem w przyszłości cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

  Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni po raz kolejny zajmowali się uchwałą dotycząca mega projektu, który zamierza realizować PUIK. Pierwszy raz uchwałę dotycząca upoważnienie prezesa do złożenia wniosku oraz akceptującą podwyżkę cen za wodę i ścieki podjęto w 2018 roku. Wówczas to PUiIK zamierzał realizować inwestycje warte około 100 mln zł. W obecnej kadencji zrezygnowano z tych planów. Łukowskie Przedsiębiorstwo jeszcze raz przeanalizowało dokumentacje związane z mega projektem. Zdecydowano, m.in. że w ramach modernizacji oczyszczalni nie będzie budowana biogazownia. W zamian zdecydowano się na rozbudowę kompostownika znajdującego się przy ul. Świderskiej. Tym samym ograniczono koszty mega projektu do 47 mln zł. Dzięki temu, jak mówił na sesji prezes spółki Marcin Mateńko, planowane w przyszłości podwyżki cen za wodę i ścieki, nie będą aż tak drastyczne.

  W ramach zaplanowanej przez PUiIK inwestycji ma zostać wykonana modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja blisko 3 km sieci sanitarnej, budowa ponad 5 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa kompostowni opadów ściekowych. Koszty oszacowano na ponad 43 mln zł brutto. Dofinansowanie z Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma wynieść 22,5 mln zł. Wkład własny spółki wyniesie 14 mln 700 tys. zł. Na tę kwotę złożą się środki własne PUiIK w wysokości 8 mln 600 tys. zł oraz pożyczka z NFOŚiGW w wysokości ponad 6 mln zł.

  Za przyjęciem uchwały było 19 radnych.

  Relacja  z sesji Rady Miasta w Master TV już w najbliższy piątek 12 czerwca.