8 czerwca, a nie jak dotąd, na początku maja, rozpoczęły się egzaminy maturalne. Termin zmieniono ze względu na stan epidemii. W ośmiu szkołach powiatu łukowskiego do matury przystąpiło 738 uczniów. Egzaminy maturalne potrwają do 29 czerwca. Będą to tylko egzaminy pisemne. Wyniki będą znane na początku sierpnia.

  Największa liczba osób – 224, podejdzie do egzaminów maturalnych w I LO im T. Kościuszki w Łukowie. W Zespole Szkół nr 3 w Łukowie egzaminy będzie zdawało 183 osób.
W IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie – 127 W kolejnych szkołach powiatu łukowskiego zdawać będzie: w Zespole Szkół nr 1 – 69 osób, w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym – 46, w Zespole Szkół nr 2 – 45, w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim – 24, a w Zespole Szkół w Adamowie – 20.

  Do egzaminów maturalnych będą przystępować też osoby ze starszych roczników, które egzaminy mają już za sobą, ale chcą poprawić uzyskane wyniki.

  Maturzyści obowiązkowo muszą zdać egzaminy
z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Następnie odbywać się będą egzaminy z przedmiotów dodatkowych. „Maturalny maraton” potrwa od 8 do 29 czerwca. Wyniki będą znane 11 sierpnia.

  Tegoroczna matura zostanie zapamiętana jaka ta, którą absolwenci szkół średnich zdają w zaostrzonym rygorze sanitarnym.