Łukowska Komisja do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie włączyła się w promocję ogólnopolskiego mobilnego programu ograniczania picia. Jednym z elementów tego programu jest aplikacja E-POP oraz platforma internetowa www.e-pop.pl.

  Tworzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy ograniczania picia są propozycją głównie dla osób pijących alkohol w sposób szkodliwy, które nie są uzależnione od alkoholu. Z aplikacji mogą korzystać także osoby uczestniczące w programach ograniczania picia w placówkach odwykowych.

  Aplikacja oferuje trzy etapy uczestnictwa w programie. Konto założone za pośrednictwem smartfona jest zintegrowane z tym w wersji komputerowej, dlatego można korzystać z obu platform jednocześnie.

  Więcej na www.telewizja.lukow.pl.

1 etap:

Zapoznanie się z informacjami na temat programu oraz samej problematyki nadużywania alkoholu. Osoby chcące korzystać z E-POPu muszą wypełnić kwestionariusz pozwalający poznać ich sposób picia. Składa się on z dwóch części. Pierwszą jest test AUDIT opracowany przez WHO, drugą analiza picia na podstawie stworzonej na potrzeby programu przesiewowej Skali Problemowego Picia (SPP). Po wprowadzeniu danych pojawia się wstępna informacja zwrotna oraz możliwość zalogowania, która równa się chęci udziału w programie.

2 etap:

Rozpoczyna się po zalogowaniu. Osoba otrzymuje wówczas pełną informację zwrotną, czyli m.in. zestawienie korzyści i strat wynikających z picia alkoholu, prezentację picia osoby na tle ogólnej populacji czy też wykaz czynników pomagających w dokonaniu zmiany. Dane przedstawione są na wykresach i w kolorach, co ułatwia ich zrozumienie i prawidłowe oczytanie.

3 etap:

Jego wymiar jest już stricte terapeutyczny. Program zaplanowano na 11 tygodni, w czasie których zadaniem osoby korzystającej z platformy jest codzienne monitorowanie własnego spożycia alkoholu i wypełnianie arkusza samoobserwacji. Ponadto powinna także rozwiązywać interaktywne ćwiczenia motywujące do zmiany zachowania. Jednocześnie użytkownik otrzymuje na bieżąco informacje zwrotne na temat tego, czy jego sposób picia mieści się w granicach niskiego ryzyka szkód zdrowotnych wg. WHO.

Źródło: https://stopuzaleznieniom.pl/artykuly/czy-pije-ryzykownie/e-pop-nieodplatna-aplikacja-na-smartfona-ktora-pomaga-ograniczyc-picie-alkoholu/