Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęły się roboty związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicy Browarnej w Łukowie. I etap prac polegać będzie na wymianie rur żeliwnych na rury PE o łącznej długości 376,00 mb na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konwiktorską do skrzyżowania z ul. Warszawską w Łukowie. Przewidywane zakończenie robót to 30 czerwca 2020 roku.

  Prace na zlecenie PUIK Sp. z o.o. wykonuje firma „MEL-KAN”. Podczas prac modernizacyjnych dostawa wody do budynków, zasilanych z wodociągu na ul. Browarnej odbywać się będzie poprzez zastępczą sieć wodociągową.

  W okresie prowadzenia modernizacji sieci wodociągowej mogą występować przerwy w dostawie wody spowodowane koniecznymi przepięciami na wodociągu i ewentualnymi koniecznymi naprawami modernizowanego wodociągu.

  Szczegółowe informacje można uzyskać od kierownictwa Zakładu Wodociągów – Andrzeja Wilczyńskiego lub Waldemara Barszcza (telefon 25 798 25 97).