Burmistrz Piotr Płudowski podjął decyzję, o niewznawianiu pracy przedszkoli.

  Szanowni Państwo!

Mieszkańcy Łukowa!

  Zdrowie i życie dzieci, nauczycieli oraz pracowników obsługi przedszkoli łukowskich są dla mnie bardzo ważną sprawą.

  Zbyt pochopne byłoby podjęcie szybkiej decyzji o ich otwieraniu, w sytuacji, gdy epidemia koronawirusa nie ustępuje i stanowi zagrożenie dla nas wszystkich.

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną, po licznych rozmowach: z dyrektorami przedszkoli, Przewodniczącym Rady Miasta Łuków, Przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego podjąłem decyzję, o niewznawianiu pracy przedszkoli z dniem 6 maja 2020 roku.

  Wymogi sanitarne, jakie zostały przed nami postawione wiążą się z szeregiem działań, które musimy spełnić, aby zagwarantować bezpieczeństwo wobec wszystkich naszych mieszkańców. Dostosowanie pracy placówek przedszkolnych do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w dniu 4 maja br. i uszczegółowionych w dniu 5 maja br. jest niemożliwe do wykonania w tak krótkim czasie, zważywszy na dynamicznie zmieniające się wytyczne.

O innych decyzjach zostaną Państwo powiadomieni niezwłocznie po ich podjęciu.

Proszę o zrozumienie tej wyjątkowej i bardzo trudnej sytuacji.

Na czas walki z pandemią życzę dużo zdrowia.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta

/-/ Piotr Płudowski