42 mln zł ma kosztować budowa nowej ekologicznej ciepłowni. Na realizację takiej właśnie inwestycji zdecydowano się w łukowskim Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Pieniądze na ten cel spółka zamierza pozyskać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Podczas sesji Rady Miasta burmistrz Piotr Płudowski poinformował, że w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej zapadła decyzja o rozpoczęciu inwestycji, której efektem ma być budowa ekologicznej kotłowni na biomasę. Oszacowano, że będzie ona kosztować około 42 mln zł. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z dotacji oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Stosowny wniosek już został złożony do jednego z pilotażowych programów ogłoszonych przez fundusz. Jak informuje prezes PEC Aleksander Kompa, spółka wyda na ten cel z własnego budżetu niewiele około pół miliona złotych.

  Zamiana węgla na biomasę ma na celu obniżenie kosztów funkcjonowania spółki oraz dbałość o środowisko. Dziś spółka kupuje węgiel i ponosi z tego powodu wysokie opłaty za emisję dwutlenku węgla. W mijającym roku były to koszty na poziomie ponad 2 mln zł. Radni dopytywali czy ta inwestycja wpłynie na wzrost cen za ogrzewanie i dostarczanie ciepłej wody. Prezesa Kompa mówił, że na pewno będzie wzrost cen, ale ich dynamika przy zastosowaniu biomasy będzie dużo niższa niż gdyby nadal w PEC był wykorzystywany węgiel.

  Nowa ekologiczna ciepłownia ma być gotowa w 2022 roku.