Łukowscy radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok. Dochody określono w nim na blisko 133 mln zł, a wydatki na około 134 mln zł. Na inwestycje wydane zostanie 13,5 miliona złotych, z czego 11 mln 700 tys. zł będzie przeznaczone na rewitalizację terenu zalewu Zimna Woda.

  Sesja Rady Miasta, podczas której przyjęto budżet odbyła się 18 grudnia. Największe wydatki, bo aż 44 mln zł, przeznaczone są na oświatę, z czego subwencja z budżetu państwa ma wynieść 25,5 mln zł. Na miejskie inwestycje postanowiono przeznaczyć 13,5 mln zł, w tym aż 11,7 mln zł na dalszą rewitalizację zalewu Zimna Woda. W planach znalazła się również budowa miejskiego żłobka. Na ten cel zarezerwowano kwotę 480 tys. zł.

  W budżecie zaplanowano również kontynuację budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ulicy Świderskiej. To zadanie miasto wykona wspólnie z Lubelskim Urzędem Marszałkowskim i przekaże na ten cel 450 tys. zł.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano też kredyt na pokrycie deficytu w systemie gospodarowania odpadami. Wynosi on 2 mln zł. Na ten cel miasto planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 1,5 mln zł. Do tego burmistrz postanowił, że do systemu zagospodarowania odpadami trafi również 200 tys. zł z rezerwy celowej, 47 tys. zł z wydziału promocji oraz 200 tys. zł z działu wynagrodzenia dla pracowników urzędu.

Projekt budżetu, który opracował burmistrz Piotr Płudowski radni zmienili w niewielkim stopniu. Zaproponowali dodanie do budżetu budowę dwóch nowych chodników przy ulicach Kraszewskiego i Kołłątaja. Największą zaś zmianą, którą wprowadzili jest rezygnacja z budowy ciągu pieszego pomiędzy ulicami Laskowskiego i Prusa, i przeznaczenie zaplanowanych na to działanie pieniędzy na budowę trzech kładek nad Krzną przy bulwarze. Pieniądze na zaproponowane zmiany radni z PiS „znaleźli” m.in. w planowanych wydatkach na zakup tak zwanych „witaczy”.

Za przyjęciem budżetu na 2020 rok zagłosowało 20 radnych, czyli wszyscy którzy brali udział w sesji Rady Miasta.