Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie ustalenia nowych cen za odbiór odpadów komunalnych. Przewodniczący Rady Miasta zwołał posiedzenie na czwartek 12 grudnia na godzinę 16:00.

  Najważniejszym punktem obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za wywóz śmieci. Ponadto radni będą dyskutować nad metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz nad ustaleniem stawki opłaty za pojemnik lub worek.

  Przypomnijmy, że burmistrz chce przedstawić radnym wyliczenia oraz zaproponować nową stawkę opłaty za odbiór i transport odpadów. Ma to m.in. związek ze wzrostem opłaty za wywóz odpadów przez PUiIK, którego oferta za tą usługę wykonywaną w 2020 roku wzrosła do 3 mln 247 tys. zł.

  Relacja z sesji w Telewizji Master.