W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 116 853 zł na przebudowę drogi powiatowej Sięciaszka – Czerśl. Łączny koszt realizacji zadania wynosi ponad 4 mln zł.
W imieniu Powiatu Łukowskiego umowę podpisali Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Janusz Kozioł oraz Skarbnik Powiatu Monika Wodyk – Netczuk.
Umowy odebrali przedstawiciele 14 powiatów ziemskich, jednego miasta na prawach powiatu oraz 36 gmin. Łącznie powstanie ponad 127 km dróg.
Wręczenia umów dokonali Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, wiceminister sekretarz stanu Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz poseł na Sejm RP Elżbieta Kruk. W uroczystości wziął również udział doradca Wojewody Lubelskiego Ryszard Szczygieł.