Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza na Papieską Drogę Krzyżową w ramach „VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”, która odbędzie się w piątek 5 kwietnia o godz. 20:00 w Parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie. Wystąpią: Mateusz Rzewuski z Łukowa na organach, Grzegorz Skwarek z Łukowa – rozważania oraz recytatorzy Teatru Poezji ŁOK – recytacje.
Patronat honorowy nad „VII Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie” objął Prezydent RP Andrzej Duda.
Mateusz Rzewuski urodził się w 1991 roku w Łukowie. Ukończył z wyróżnieniem i najwyższą oceną studia magisterskie w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie organów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz studia magisterskie – Master of Music w Musikhochschule w Lubece w Niemczech, w klasie organów prof. Franza Danksagmüllera. Następnie kontynuował studia z gry na organach oraz improwizacji w Conservatoire à Rayonnement Régional w Paryżu w ramach podyplomowych studiów koncertowych „La cycle concertiste” w klasie solistycznej prof. Christophe Mantoux’a, otrzymując Dyplom „Concertiste” przyznany jednogłośnie w 2017 roku. W 2018 roku Mateusz Rzewuski ukończył także studia podyplomowe w zakresie muzyki dawnej w Scholi Cantorum Basiliensis w Bazylei w Szwajcarii, w klasie mistrzowskiej prof. Wolfganga Zerera. Stopień doktora sztuki muzycznych w dziedzinie artystycznej – instrumentalistyka – uzyskał w 2018 roku (w wieku zaledwie 26 lat) w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie na podstawie rozprawy dotyczącej muzyki organowej Marcela Duprégo oraz Oliviera Messiaena oraz płyty CD zarejestrowanej na oryginalnych, historycznych organach Aristida Cavaillé-Colla w katedrze Św. Krzyża w Orelanie we Francji. Artysta prowadzi ożywioną działalność artystyczną. Brał czynny udział w wielu kursach mistrzowskich prowadzonych przez: Guy Boveta, Pitera van Dijka, Hansa Fagiusa, Gerharda Gnanna, Oliviera Latry, Ludgera Lohmanna, Christophe Mantoux’a, Michaela Radulescu, Daniela Rotha, Wolfganga Zerera i innych. Koncertował w ramach międzynarodowych festiwali w Polsce, USA, Niemczech, Francji, Holandii, Szwajcarii, Luksemburgu, Austrii, Wielkiej Brytanii, na Litwie, w Czechach, w Rosji i na Słowacji. Wykonywał recitale w wielu prestiżowych miejscach, m. in.: katedrze w Luxemburgu, kościele Św. Seweryna w Paryżu, katedrze w San Francisco, Uniwersytecie w Tampie, Filharmonii w Wilnie, Filharmonii w Kaliningradzie, kościele Św. Jakuba w Lubece i innych.
W 2011 roku artysta został finalistą Międzynarodowego Konkursu Organowego im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii. Rok później uczestniczył w nagraniach dla Telewizji Polskiej. W 2013 roku został finalistą Ogólnopolskiego Konkursu Improwizacji Organowej w Legnicy. W tym także roku otrzymał I nagrodę oraz nagrodę specjalną na Międzynarodowym Konkursie Organowym „Organiści Nowej Europy” w Bardzie. W 2015 roku otrzymał II nagrodę oraz nagrodę specjalną na VII Międzynarodowym Konkursie organowym im. M. K. Čiurlionisa w Wilnie a w 2017 roku zdobył I nagrodę oraz nagrodę specjalną na I Międzynarodowym Konkursie Organowym w Białymstoku. Mateusz Rzewuski jest dwukrotnym stypendystą prezydenta miasta stołecznego Warszawy oraz stypendystą Rektora UMFC w Warszawie. Otrzymał także stypendium Ministra Nauki oraz Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” na magisterskie studia w Niemczech, przyznawane za wybitne osiągnięcia artystyczne. W 2013 roku zainicjował „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie”, którego jest dyrektorem artystycznym.
Grzegorz Skwarek – absolwent studiów historycznych na UMCS w Lublinie. W 1985 r. rozpoczął pracę w radiu w Ośrodku Radia Studenckiego – Radio Centrum gdzie powstały pierwsze słuchowiska, serie felietonów oraz kabaret radiowy. W 1992 roku współtworzył jedną z pierwszych niezależnych stacji radiowych w Polsce Katolickie Radio Podlasie, z którą na stałe związał się od 1995 roku do chwili obecnej pełniąc w niej kolejno funkcje szefa muzycznego, zastępcy redaktora naczelnego, aż po dyrektora strategicznego. Od stycznia 2017 roku tworzy funkcję dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury, zachowując stanowisko Doradcy Zarządu KRP i wiceprezesa Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe. Jest producentem i prowadzącym listę przebojów, jest autorem felietonów radiowych i prasowych, wywiadów i rozmów. Autor, producent, realizator słuchowisk radiowych z elementami paradokumentalnymi, część z audycji została wydana na płytach CD, w formie książkowej oraz adaptowana jako spektakl teatralny. Aktywnie działa na rzecz środowiska. M.in.: pomysłodawca, organizator, członek Kapituły Generalnej Bractwa św. Judy Tadeusza, sekretarz Kapituły Nagrody Ludomira Benedyktowicza, wiceprezes Zarządu Fundacji Podlaskie Centrum Radiowe, przewodniczący Rady Programowej Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce. Od 2017 roku producent i koordynator Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Łukowie. Nagrody m.in. „Benemerenti Medal Papieski” przyznany przez Papieża Benedykta XVI, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Teatr Poezji ŁOK – działa w Łukowskim Ośrodku Kultury. Opiekunem oraz instruktorem ds. recytacji jest Sławomir Żyłka. Jego podopieczni odnoszą mnóstwo sukcesów na konkursach recytatorskich na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, regionalnym oraz ogólnopolskim. Są to stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Burmistrza Łukowa. W rozważaniach Papieskiej Drogi Krzyżowej zaprezentuje się troje z nich: Julia Semczuk, Maciej Radomyski oraz Bartłomiej Niewęgłowski.