Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, Miasto Łuków oraz Łukowski Ośrodek Kultury zapraszają na I Lokalny Profilaktyczny Przegląd Małych Form Teatralnych. Odbędzie się on w środę 3 kwietnia o godz. 11:00 w ŁOK.
Przegląd Małych Form Teatralnych dotyczy tematyki uzależnień, agresji słownej, konsumpcjonizmu i jest skierowany do uczniów szkół średnich i klas VI–VIII szkół podstawowych. Przegląd ma charakter prezentacji, ma dać szansę młodym ludziom na wyrażenie tego co uważają za ważne i warte uwagi oraz pokazać w jaki sposób postrzegają problem zagrożeń, w tym dopalaczy. Na scenie zaprezentują się grupy teatralne z Zespołu Szkół Nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie, Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie oraz Zespołu Placówek w Łukowie.
Patronat nad Przeglądem objęli: Starosta Łukowski Dariusz Szustek oraz Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski.