Powołanie Miejskiego Zespołu Oświatowego, czyli jednostki która miałaby zająć się kompleksową obsługą organizacyjną i finansową przedszkoli i szkół, budzi jak się okazuje wątpliwości. Na sesji Rady Miasta, która odbyła się 27 marca radni podkreślali, że zbyt mało wiedzą o pomyśle burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego.
Burmistrz zdjął z porządku obrad sesji punkt dotyczący  MZO, ponieważ jak tłumaczył: „Nie jest sztuką położyć się w drzwiach jak Rejtan, i polec. Ale sztuką jest rozmawiać i dogadywać się z radnymi”. Wniosek burmistrza o odłożenie decyzji w tej sprawie poparli wszyscy obecni na sesji radni, ale chcą dyskusji. Spotkanie w związku z powołaniem MZO ma się odbyć w piątek 29 marca o 15.30 w sali konferencyjnej.
Jak mówi nam burmistrz Piotr Płudowski, liczy, że uchwała o powołaniu MZO zostanie podjęta na kolejnej sesji, zaplanowanej na 10 kwietnia.