11 wokalistów Fabryki Piosenki ŁOK oraz 3 recytatorów Teatru Poezji ŁOK zostało stypendystami Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.
Z Łukowskiego Ośrodka Kultury stypendia w wysokości 1520 zł otrzymali: Borejko Klaudia, Szcześniak Emilia, Wardak Julia, Wardak Marta, Gajowy Mikołaj; w wysokości 1040 zł otrzymali: Bochman Zuzanna, Łukasik Gabriela, Siwiak Kacper; w wysokości 800 otrzymali: Dzido Oliwia, Oklińska Karolina, Semczuk Julia, Stolarczyk Julia, Szczuchniak Zofia i Radomyski Maciej.
Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.
Lista wszystkich stypendystów https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0Stypendia_2019_-podzial.pdf?fbclid=IwAR0SZ4QmE1gcsLQHeYa0_8ctW3Ub66oGaJljdotuVKy2rEzW_VrZk0-JAUc