12 osób będzie pracować w Zespole ds. opracowania koncepcji miejskiej komunikacji zbiorowej w Łukowie, który powołał burmistrz Piotr Płudowski. Przewodniczącym zespołu ma być zastępca burmistrza Paweł Krasuski.
Zespół do spraw opracowania koncepcji miejskiej komunikacji zbiorowej ma zająć się opracowaniem tras przejazdu na terenie miasta, rozkładu jazdy, określeniem infrastruktury koniecznej do zmodernizowania lub wybudowania i wymogów technicznych oraz oszacowania kosztów. Prace zespołu już ruszyły. Pierwszym zadaniem jest opracowanie do końca marca wstępnych tras i wymogów technicznych. Te założenia mają być poddane konsultacjom społecznym, na przeprowadzenie których zespół daje sobie czas do 15 kwietnia. Szczegółowy zakres i harmonogram prac Zespołu do spraw pracowania koncepcji miejskiej komunikacji zbiorowej określa zarządzenie burmistrza.
Uruchomienie komunikacji miejskiej to jedna z głównych wyborczych obietnic burmistrza Piotra Płudowskiego. Czy uda się ją zrealizować? Wiele zapewne będzie zależało od prac zespołu, który na opracowanie całej koncepcji dał sobie czas do 15 października