Dzięki dotacji celowej Powiatu Łukowskiego muzeum pozyskało 32 książki pochodzące z biblioteki Henryka Sienkiewicza. Najstarsza wydanie (dzieło Giovanniego Boccaccio) pochodzi z 1589 roku. Znaczna część woluminów to dzieła wydane w XVIII wieku w tym „Chronologia królów i książąt polskich” z 1769 roku, mogąca służyć pisarzowi w jego pracy nad powieściami historycznymi. Książki zawierają pieczęcie pisarza, biblioteki w Oblęgorku, dedykacje oraz wpisy własnościowe m.in. teścia pisarza z pierwszego małżeństwa Kazimierza Szetkiewicza, będącego jednym z pierwowzorów postaci Zagłoby w Trylogii. Nie brakuje również klasycznych dzieł literatury włoskiej, francuskiej czy polskiej. Pewną ciekawostkę stanowią przepowiednie Michela Nostradamusa oraz album z litografiami prezentującymi zabytki Włoch w XIX wieku.
W czasie II wojny światowej księgozbiór Henryka Sienkiewicza w ogromnej części został zniszczony przez żołnierzy niemieckich. Cześć ocalałego zbioru uległa rozproszeniu wraz z nadejściem Armii Czerwonej. Do dzisiaj zachowała się stosunkowo niewielka część z niezwykle bogatego księgozbioru zgromadzonego przez Henryka Sienkiewicza.