W dniach 6-7 marca w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie, odbyły się eliminacje wojewódzkie XXXVII Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i poetów doby staropolskiej.
Komisja po wysłuchaniu 48 recytatorów oraz 3 podmiotów z poezji śpiewanej z klas 7 i 8 szkoły podstawowej, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego województwa lubelskiego postanowiła docenić i przyznać nagrody 2 recytatorom Teatru Poezji Łukowskiego Ośrodka Kultury: Julii Semczuk i Bartłomiejowi Niewęgłowskiemu. Tym samym zostali oni zakwalifikowani do udziału w eliminacjach ogólnopolskich, które odbędą się w najbliższy czwartek 14 marca w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie. Instruktorem recytacji w ŁOK jest Sławomir Żyłka.