Podróż tegorocznych maturzystów Zespołu Szkół nr 2 na Jasną Górę trwała dwa dni.  Uczestniczyli w niej również chętni uczniowie z klas młodszych. 7 marca młodzież wyruszyła do Krakowa, gdzie zwiedziła Katedrę Wawelską wraz z kryptami, Bazylikę św. Franciszka z Asyżu, ulicę kanoniczą i franciszkańską z oknem papieskim w  Domu Arcybiskupów Krakowskich, Uniwersytet Jagielloński,  Kościół Mariacki i Rynek Główny. Dzień został zakończony wizytą u Smoka Wawelskiego i spacerem bulwarem Wisły.
Drugi dzień to podróż do Częstochowy. Młodzież zatrzymała się na modlitwę  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a także w Wadowicach, gdzie zwiedziła  Muzeum –  Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Nie mogło też zabraknąć w Wadowicach zjedzenia wspólnie papieskich kremówek. W godzinach wieczornych maturzyści przybyli do celu pielgrzymki, czyli na Jasną Górę. W czuwaniu modlitewnym wzięli również udział maturzyści Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej młodzież  modliła się o jak najlepszy wynik na egzaminie maturalnym oraz Dary Ducha Świętego na dalszej drodze życia. Uczestniczyła w Apelu Jasnogórskim, modlitewnym czuwaniu, różańcu i Mszy Świętej w intencji tegorocznych maturzystów. Do Łukowa młodzież wróciła 9 marca.
Organizatorem dwudniowej pielgrzymki był ks. dk. Przemysław Matuszewski. Opiekę nad uczniami sprawowali: p. Agnieszka Zarzycka i p. Adam Sulej.