Ryszard Szczygieł, pełniący obecnie funkcję radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz doradcy wojewody ds. samorządu terytorialnego, nie jest już oficjalnie pracownikiem łukowskiego urzędu i sekretarzem miasta. 28 lutego minął termin trzymiesięcznego wypowiedzenia. Radny Szczygieł wystąpił na ostatniej sesji Rady Miasta i żegnał się z radnymi oraz pracownikami magistratu.
Ryszard Szczygieł złożył do Sądu Pracy w Białej Podlaskiej odwołanie od decyzji o rozwiązaniu umowy
o pracę. Nie chciał aby sąd przywrócił go do pracy, ale wnioskował o przyznanie odszkodowania. Zostało mu ono przysądzone. Wynosić będzie trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia, czyli około 39 tys. zł. Jest to odszkodowanie za nieuzasadnione zwolnienie z pracy. Wyrok nie jest prawomocny. Prawnicy urzędu wystąpili o pisemne uzasadnienie wyroku. Kiedy zostanie ono dostarczone, zapadnie decyzja o tym, czy urząd złoży apelację czy też nie.