Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował o rozpoczęciu 8 kwietnia strajku w szkołach i innych placówkach oświatowych. Do strajku przystąpią ci nauczyciele i pracownicy, którzy wyrażą na to zgodę w referendum.
Strajk ma polegać na nieprzystąpieniu nauczycieli oraz innych pracowników placówek oświatowych do swoich obowiązków zawodowych. Nie będzie zatem lekcji, ale także m.in. wydawania obiadów w szkołach i przedszkolach. Opiekę przyprowadzanym dzieciom powinien organizować dyrektor placówki. Strajk ma trwać do odwołania.
Data rozpoczęcia strajku, o ile zgoda na to zostanie wyrażona w referendum, zbiega się z egzaminami uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów ósmych klas szkół podstawowych.