Od 18 do 24 lutego trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. To kolejna edycja ogólnopolskiej akcji, koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W akcję po raz kolejny włącza się łukowska Komenda Policji.
Obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą skorzystać z porad udzielanych przez policjantów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Łukowie przy ul. Międzyrzeckiej 9 w godzinach 7:30 – 15:30. W godzinach popołudniowych przedmiotowych informacji będzie udzielał dyżurny jednostki lub osoba wyznaczona.
szczegółowe informacje na ten temat można też znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.pokrzywdzeni.gov.pl.