Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie rozpoczął realizację kolejnej edycji programu „Trener Osiedlowy”. Zajęcia dla dzieci i młodzieży ruszyły 5 lutego.
W ramach programu „Trener Osiedlowy 2019” zajęcia odbywają się na następujących osiedlach: Klimeckiego, Chącińskiego, Unitów Podlaskich, Poetów i „Za torami” oraz na osiedlu Sienkiewicza. Program realizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji jest finansowany przez Miejska Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowe informacje i harmonogram zajęć znajdują się na stronie: www. osir.lukow.pl i www.komisja.lukow.pl.