Warsztaty w ZS nr 1 im H. Sienkiewicza w Łukowie przeszły gruntowny remont i modernizację. Zadanie realizowane było w ramach projektu „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim – Zespół Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie”.
Powstał kompleks budynków o powierzchni użytkowej ponad 2700 metrów kwadratowych połączony z istniejącym głównym budynkiem dydaktycznym. Całość przedsięwzięcia opiewa na kwotę prawie 9 mln złotych. Z tego 3 mln zł to środki zewnętrzne, a pozostałą część wyasygnował organ prowadzący szkołę czyli Powiat Łukowski.
W nowych budynkach warsztatowych powstało 13 nowych pracowni m.in. pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych z linią diagnostyczną, pracownia mechatroniki samochodowej, elektrotechniki i elektroniki samochodowej (dla technika pojazdów samochodowych i kierowcy mechanika w szkole branżowej I stopnia),   pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (dla technika mechanika o takim właśnie profilu), pracownia języka obcego w kształceniu zawodowym (dla wszystkich kierunków), pracownia techniki biuroweji ekonomii (dla technikum handlowego i technikum ekonomicznego). Pracownia spawania, pracownia elektrotechniki i elektroniki, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, pracownia obróbki mechanicznej oraz inne pracownie niezbędne w kształceniu zawodowym.
Szkoła wraz z wydziałem inwestycji Starostwa Powiatowego przygotowuje się teraz  do przetargów na zakup  nowoczesnego sprzętu, który będzie wyposażeniem tych pracowni.
Pierwszego września 2019 roku uczniowie  rozpoczną naukę w nowych pracowniach  na nowoczesnym sprzęcie dydaktycznym. Zespół  Szkół nr 1 zaprasza absolwentów gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych do technikum (technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik – tu dwa profile: mechanik-monter maszyn i urządzeń  oraz operator obrabiarek skrawających, technik informatyk, technik ekonomista, technik handlowiec) oraz do szkoły branżowej I stopnia (kierowca mechanik, elektromechanik, oddział  wielozawodowy).