Główny Urząd Statystyczny opublikował dane opisujące sytuację społeczną i gospodarczą Polski. Z raportu wynika, że w skali kraju ubóstwa dochodowego doświadcza średnio 13 proc. rodzin. W naszym województwie wskaźnik ten jest dwukrotnie wyższy.
Na Lubelszczyźnie wysokimi dochodami może się pochwalić zaledwie 7 proc. gospodarstw domowych. Tylko co trzecia osoba jest zadowolona ze swojej sytuacji finansowej.
Poziom zatrudnienia w województwie wzrósł o niespełna 3 proc. (przede wszystkim w przemyśle i handlu). Jedna trzecia bezrobotnych to ludzie przed 30-tym rokiem życia. Pod względem stopy bezrobocia nasze województwo zajmuje 12 miejsce w kraju. W naszym regionie największe problemy z pracą są tradycyjnie w powiatach: włodawskim, chełmskim i hrubieszowskim. Panuje tam kilkunastoprocentowe bezrobocie. Na przeciwnym biegunie jest powiat łukowski, gdzie stopa bezrobocia nie przekracza 5,5 proc. Średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw wynosi dziś w naszym województwie 4126 zł brutto, o ponad 6 proc. więcej niż rok wcześniej. Krajowa średnia to to prawie 5 tys. zł brutto. Emeryt z lubelskiego dostaje średnio 2047 zł miesięcznie i jest jedną z niższych w Polsce.