Rada Powiatu Łukowskiego nie zgodziła się na zmianę warunków płacy i pracy radnego Władysława Karasia, który pracuje na stanowisku dyrektora Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej. Przeciwko zwolnieniu W. Karasia z funkcji dyrektora było 15 radnych, 2 przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej złożyło do Rady Powiatu pismo informujące o zmianie regulaminu organizacyjnego, w którym ulega likwidacji stanowisko dyrektora, na którym dziś zatrudniony jest Władysław Karaś. Jak argumentuje prezes PUIK Marcin Mateńko zmiana wynika z polityki oszczędnościowej Zarządu Spółki i optymalizacji struktury organizacyjnej.
Stanowisko dyrektora w PUIK-u, które zajmuje obecnie Władysław Karaś, zostało utworzone regulaminem organizacyjnym, który wszedł w życie 5 kwietnia 2018 roku. Wcześniej prezes spółki pełnił jednocześnie funkcję dyrektora przedsiębiorstwa. Teraz nowyregulamin zakłada m.in. powrót do schematu organizacyjnego sprzed 2018 roku. Zakłada również utworzenie więcej niż jednego stanowiska specjalisty ds. inwestycji. I właśnie to stanowisko zaproponowano Władysławowi Karasiowi.
Podczas odbywającej się 7 lutego sesji Rady Powiatuzostał przedstawiony pod obrady projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy radnemu Karasiowi. Komisja Skarg i Wniosków wuzasadnieniu podała, że likwidacja stanowiska Władysława Karasia ma podtekst polityczny.
Ostatecznie za przyjęciem uchwały broniącej radnego Karasia zagłosowało 15 radnych, 2 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Kiedy już ogłoszono wyniki głosowania, głos zabrał starosta Dariusz Szustek. Stwierdził on, że MarcinMateńko występujący w podwójnej roli, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i prezesa PUIK, nie powinien był brać udziału w głosowaniu. Jednak zdaniem przewodniczącego Karola Ciołka miał on do tego prawo. Panowie Szustek i Mateńko, którzy do niedawna razem pracowali w Urzędzie Miasta, mieli na ten temat odmienne zdania.
Uchwała przyjęta przez Radę Powiatu nie jest wiążąca dla prezesa PUIK i stanowisko dyrektora zajmowane dziś przez Władysława Karasia zostanie zlikwidowane. Radny Karaś będzie mógł skorzystać z propozycji objęcia funkcji specjalisty ds. inwestycji. Zapewne jego decyzję poznamy po tym, jak wróci ze zwolnienia lekarskiego, na którym jak mówi nam prezes PUIK, Władysław Karaś obecnie przebywa.