W Radach Nadzorczych PEC i PUiIK nastąpiły zmiany. Burmistrz Piotr Płudowski powołał do Rad miejskich spółek Michała Tymoszuka i Artura Czubaszka.
W Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z funkcji przedstawiciela właściciela został odwołany Hubert Szcześniak. Jego miejsce zajął Michał Tymoszuk, radca prawny, kierownik Wydziału Organizacyjno – Prawnego w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, kierownik projektów w zakresie przebudowy obiektów elektroenergetycznych, trener z zakresu przeciwdziałania korupcji, wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, absolwent studiów w zakresie prawa na Uniwersytecie Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie.
Z kolej w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej odwołany został Robert Wąsiewicz, a powołany Artur Czubaszek, przewodniczący Rady Nadzorczej PKS w Międzyrzecu Podlaskim, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowie, prezes Stowarzyszenia „Łukowskie Forum Rozwoju”, absolwent studiów MBA na Politechnice Lubelskiej oraz studiów z zakresu zarządzania na Akademii Podlaskiej w Siedlcach.
Skład Rady Nadzorczej PEC: Andrzej Kabat, Krzysztof Piwowarek, Sławomir Czubaszek, Przemysław Smolarz, Michał Tymoszuk.
Skład Radzy Nadzorczej PUiIK: Wojciech Rożen, Grzegorz Karwowski, Piotr Pawlikowski, Włodzimierz Matuszyński, Artur Czubaszek.