Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ŁKS Orlęta Łuków złożył wniosek do starosty o niezwłoczne podjęcie czynności w celu przedłużenia kurateli w klubie. Chodzi tu o to, aby kuratorem Orląt nadal był Sławomir Rzymowski.
Starostwo Powiatowe jako organ nadzorujący stowarzyszenia działające na terenie powiatu łukowskiego, jest uprawnione do wystąpienia z takim wnioskiem do sądu. Jeżeli tak się stanie, członkowie Stowarzyszenia ŁKS Orlęta Łuków mieliby możliwość znów spotkać się na Nadzwyczajnym Walnym i podjąć kolejną próbę wyboru prezesa i zarządu.
Nie wiadomo czy wniosek Arkadiusza Kaszni zostanie uwzględniony przez starostę, bowiem Sławomir Rzymowski, którego praca jako kuratora kończy się 31 stycznia, już podczas walnego zapowiadał, że nie chce pełnić dłużej tej funkcji.