Łukowscy radni odmówili uwzględnienia w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta” dwóch postulatów przedstawionych w petycji skierowanej do nich przez Straż Ochrony Zwierzą Lublin. Te postulaty dotyczyły możliwości finansowania kastracji i sterylizacji psów i kotów domowych oraz finansowania ich elektronicznego znakowania z budżetu miasta.
Zanim radni odmówili Stowarzyszeniu Straż Ochrony Zwierząt Lublin, mieli okazję zapoznać się z informacją przedstawioną przez burmistrza, z której wynika m.in., że chcąc wprowadzić bezpłatne usługi sterylizacji dla właścicieli psów i kotów, pojawia się trudność w postaci kwestii regulacji sponsorowania przez miasto takich wydatków. Burmistrz wyraża jednak nadzieję, że radni chcąc uwzględnić podnoszone w petycji sugestie, ustalą zasady, kryteria i warunki takich działań. Natomiast co do elektronicznego znakowania zwierząt domowych burmistrz opierając się na danych Urzędu Miasta wylicza, że byłby to koszt w granicach 110 tys. zł, zaś opłaty pobierane w Łukowie za posiadanie psów za ubiegły rok zamknęły się kwotą 7088 zł.
Za przyjęciem uchwały odmawiającej uwzględnienia petycji Straży Ochrony Zwierząt Lublin zagłosowało
13 radnych, przeciw było 3, a 4 wstrzymało się od głosu.