Początek roku to okres podsumowań i refleksji. Z tego względu Muzeum Regionalne w Łukowie podsumuje w realizacjach ubiegły 2018 rok i przedstawi plany na 2019 rok.
W 2018 roku Muzeum przygotowało 14 wystaw. Były to w większości wystawy poruszające zagadnienia związane z naszym regionem, w tym stałe wystawy: geologiczna pt. „Łukowskie amonity”, wystawy etnograficzne pt. „W polu i w zagrodzie” i „Nie tylko miód”, historyczne pt. „Historia Łukowa i Ziemi Łukowskiej” i „Tu mieszkaliśmy. Historia społeczności żydowskiej w Łukowie” oraz wystawa artystyczna pt. „Galeria Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej”. W ubiegłym roku można było obejrzeć wystawy jubileuszowe pt. „20-lecie pracy twórczej Roberta Sadło” (rzeźba ludowa) i „100 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie” (wystawa pamiątek historycznych, stworzona we współpracy z pracownikami i uczniami I LO w Łukowie), okolicznościową wystawę „Kobieta w sztuce” (prace łukowskich artystów i amatorów, poświęcone tematyce kobiecej), „Polak to brzmi dumnie” (prace plastyczne Aliny Pięty i jej uczniów z SP w Starych Kobiałkach, poświęcone tematyce patriotycznej). Zorganizowano również czasowe wystawy pokonkursowe.
Dzięki wieloletniej współpracy z innymi muzeami i ośrodkami kultury do Łukowa zostały sprowadzone również wystawy czasowe spoza naszego terenu. W 2018 roku odbyła się wystawa pt. „Wielkie ssaki epoki lodowcowej”, przygotowana przez pracowników Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie. Stała się ona główną atrakcją tegorocznej łukowskiej edycji Europejskiej Nocy Muzeów pt. ,,Spotkania z prehistorią”. W ramach wieczornego i nocnego zwiedzania można było zobaczyć szczątki najbardziej imponujących zwierząt lądowych epoki lodowcowej, żyjących niegdyś na terenie naszego kraju, takich jak mamut, słoń leśny, nosorożec włochaty, niedźwiedź jaskiniowy, renifer, tur, czy prażubr. Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych pt. ,,Zwierzęta epoki lodowcowej”, malując suchą pastelą wizerunki pradawnych zwierząt.
W 2018 roku Muzeum Regionalne w Łukowie było organizatorem dwóch konferencji popularnonaukowych, skierowanych do mieszkańców Ziemi Łukowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Pierwszą z nich była konferencja historyczna z okazji 155 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego (17.01.2018 r.), której towarzyszyła wystawa planszowa o ks. Stanisławie Brzósce, pochodząca ze zbiorów Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego z Łosic. Druga konferencja (29.11.2018 r.) dotyczyła historii zakonu templariuszy w Ziemi Świętej, Europie i nad Bugiem, a referat na ten temat wygłosiła dr hab. Maria Starnawska, znana badaczka kultury i religii średniowiecznej. W obu spotkaniach wzięło udział kilkuset słuchaczy.
Obu konferencjom naukowym towarzyszyły promocje książek, poświęconych historii naszego regionu: „Adiutant wiekuisty. Franciszek Wilczyński (1842-1865)”, „W mundurze i w sutannie. Pułkownik Walenty Lewandowski i ks. Wawrzyniec Lewandowski, bohaterowie powstania styczniowego” (Zeszyty Łukowskie, nr 25), ,,Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu”. Dwie pierwsze publikacje wydane zostały nakładem Muzeum Regionalnego w Łukowie i współpracującego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.
W ubiegłym roku łukowskie muzeum było inicjatorem odsłonięcia dwóch obelisków z tablicami pamiątkowymi, poświęconymi historii powstania styczniowego na naszych terenach: 19.01.2018 r. w Łazach, w pobliżu miejsca urodzenia adiutanta ks. Brzóski Franciszka Wilczyńskiego, zaś 28.09.2018 r. w Brzozowicy, w miejscu, gdzie w 1864 r. stacjonowali powstańcy ks. Brzóski. O tym ostatnim wydarzeniu napisała ogólnopolska gazeta „Las Polski”. Obie lokalizacje, wcześniej nieznane historykom, zostały ustalone przez pracownika muzeum podczas kwerend archiwalnych. Z inicjatywy muzeum nowe rondo w Łazach zostało nazwane imieniem Franciszka Wilczyńskiego.
Wzorem lat ubiegłych przeprowadzono cieszące się wielką popularnością warsztaty twórczości ludowej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Podczas warsztatów wielkanocnych ich uczestnicy uczyli się wykonywania tradycyjnych palm oraz pisanek metodą batikową i rytowniczą, a podczas warsztatów bożonarodzeniowych lepili ozdoby choinkowe z kolorowego opłatka i wykonywali aniołki z serwetek. Zorganizowano również warsztaty wycinankarskie dla dzieci oraz lekcje muzealne pt. „Jak to ze lnem było”, poświęcone dawnej obróbce lnu, wraz z wyjazdem do tłoczarni oleju w Turzych Rogach. Ogólnie przeprowadzonych zostało ponad 100 lekcji muzealnych, w których wzięło udział 2185 osób.
Wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łukowskiej ogłoszono trzy konkursy: fotograficzny pt. „Pocztówka z Ziemi Łukowskiej” (napłynęło 36 prac), plastyczny na plakat pt. „Dla Niepodległej…” (214 prac), plastyczny pt. „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa” (30 prac z Polski i 11 z Białorusi). Zwycięskie prace z pierwszego konkursu wydano w formie pocztówek.
W dniu 9 czerwca  2018 r. placówka zorganizowała uroczysty koncert zatytułowany ,,Kropelki Rosy dla rodziców”. Był to wyjątkowy występ zadedykowany wszystkim rodzicom.
Muzeum chętnie współpracuje z twórcami zrzeszonymi w  Stowarzyszeniu Twórców Ludowych oraz Łukowskim Ośrodku Rzeźby Ludowej, dla których w 2018 roku zorganizowało dwa plenery rzeźbiarskie. Podczas majowego pleneru rzeźbiarze wykonywali figury jurajskich dinozaurów, które wzbogaciły wystawę geologiczną, a we wrześniu tworzyli rzeźby nawiązujące tematycznie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wykonano wówczas rzeźby m.in. Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa i innych ojców polskiej niepodległości. Jesienią przy muzeum działała również szkółka rzeźbiarska dla młodzieży, kształcąca siedmioro młodych adeptów.
Jak co roku, muzeum brało udział w wielu wydarzeniach, promujących historię i tradycję naszego regionu, takich jak Dni Łukowa, Święto Miodów Ziemi Łukowskiej w Ławkach, Dożynki Gminne w Ryżkach, Powiatowo-Diecezjalne Dożynki w Woli Gułowskiej, Dożynki Wojewódzkie w Radawcu, III Jarmark Geologiczny w Klimkach i inne. Prezentowano wówczas wystawy plenerowe i przeprowadzano konkursy plastyczne dla dzieci.
W 2018 roku muzeum odwiedziło 5654 osoby. Wśród zwiedzających byli goście z terenu całej Polski, a także z Rumunii, Izraela, Wielkiej Brytanii, USA, Francji, Ukrainy, RPA i Mołdawii.
W roku 2019 muzeum planuje organizację kilku nowych ciekawych wystaw, a także gruntowną modernizację wystawy etnograficznej ,,W polu i w zagrodzie”. Największym wydarzeniem muzealnym roku jest „Noc Muzeów”; w tym roku jej tematem wiodącym będzie w muzeum bursztyn i żywice świata. Nie zabraknie także tematycznych konkursów dla dzieci i młodzieży, konferencji popularnonaukowych i historycznych, plenerów rzeźbiarskich oraz cieszących się dużym zainteresowaniem warsztatów i lekcji muzealnych. Placówka zamierza również dalej kontynuować działalność szkółki rzeźbiarskiej. Udział w zajęciach, które odbywają się w pracowni, znajdującej się przy muzeum jest bezpłatny.
Muzeum Regionalne w Łukowie serdecznie zaprasza do odwiedzenia. Muzeum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz w niedzielę od godz. 11.00 – 15.00.