Tse-tse mucha nie reprezentuje narodowego ducha

Ks. gen. Stanisława Brzóskę chce zawłaszczyć nadleśniczy,

I dlatego bardzo głośno wokół krzyczy.

A postkomunistyczna muzyczna tse-tse mucha,

Chce Muzeum Oręża im. ks. gen. St. Brzóski wydmuchać,

Z królewskiego Miasta Łuków, ale może się przeliczyć.

Panie Naczelniku Promocji, z Bogiem bez emocji

Ps. „Muzyk” adiutant fruwającego owada,

Na uroczystościach patriotycznych powiat rozkłada.

Por. pilot Janina Lewandowska i Żołnierze Wyklęci na ordynanse do Jahwe przyjęci

Muzeum Oręża im. ks. gen. St. Brzóski Łuków w świecie promuje,

Także Izba Patriotyczno – Historyczno – Literacka też buduje.

I tylko Temidy dekomunizacja,

Oraz zbrodniarzy wojennych degradacja,

Honor i godność Ojczyzny uratuje.

Marksizm i bolszewizm, Lechistan zalewa

I znowu Ojczyzna trzęsie się w posadach,

A widać to na ulicach, placach i kaskadach.

Demony przeszłości wychodzą z lamusa,

Preferując zapędy Germana i Rusa.

Pachnie Targowica, a to jest zdrada.

Pani Porucznik, rtm „Witoldzie”, mjr „Zaporo”

Żołnierze Wyklęci wzywam Wad do boju,

By Ojczyznę bronić, chociaż czas pokoju.

Lecz tylko Wy możecie swym męstwem i wiarą,

Postawić zaporę bolszewickim marom.

Boście zaprawieni w cierpieniach i znoju.