Blisko 4 miliony złotych to kwota jaką w tegorocznym budżecie Łukowa przeznaczono na zadania inwestycyjne. Są wśród nich m.in. budowa ulicy Królik, przebudowa ulicy Kilińskiego, budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2,  dokończenie budowy kanalizacji na terenie zalewu Zimna Woda oraz przygotowanie projektów budowy czterech kładek nad Krzną.
Przed świętami, 19 grudnia odbyła się w Łukowie sesja Rady Miasta, podczas której radni uchwalili budżet na 2019 rok. Pierwotny projekt budżetu został zmieniony. Wprowadzono do niego poprawki zgłoszone przez burmistrza Piotra Płudowskiego oraz radnego Artura Gałacha. Po tych zmianach powstała nowa lista zadań inwestycyjnych.
Budowa ul. Podgórnej – 125 000,00
Budowa ul. Królik – 215 000,00
Przebudowa ul. Kilińskiego – 344 000,00
Budowa ul. Rurowej – 125 000,00
Budowa ul. Sosnowej – 40 000,00
Budowa ul. Tartacznej – 23 000,00
Budowa ulic pomiędzy ulicami: Wereszczakówny, Zagrodową i Alejami Kaczorowskiego – 160 000,00
Budowa czterech kładek pieszych nad rzeką Krzną, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 80 000,00
Przebudowa Placu Narutowicza w Łukowie – aktualizacja dokumentacji projektowej – 30 000,00
Odbudowa części budynku gospodarczego wraz ze zmianą jego przeznaczenia na archiwum dokumentów urzędowych – 125 000,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 – 20 000,00
Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 – 458 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 – 95 000,00
Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2, wykonanie dokumentacji – 60 000,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 – 70 000,00
Rozbudowa budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 5 o windę dla osób niepełnosprawnych – 270 000,00
Dostosowanie budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 do przepisów ochrony przeciwpożarowej – 150 000,00
Przebudowa instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 4 – 205 000,00
Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łukowie w ulicach: Lewoncewicza, Graniczna, Tartaczna, Przemysłowa, Rodzinna – 177 444,00
Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Łuków – Zalew Zimna Woda oraz budowa infrastruktury na cele społeczne – 1 170 475,00
Rozbudowa toalet na terenie pływalni letniej Delfin – 40 000,00
Ponadto w budżecie miasta zaplanowano przeznaczyć 3,4 mln zł, jako środki własne, na realizację inwestycji pod nazwą „Odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej prowadząca do rozwiązania diagnozowanych problemów społecznych w mieście Łuków”. Chodzi tu o tak zwaną rewitalizację zalewu Zimna Woda, na które to zadanie pozyskano dotację w wysokości 10 mln zł. Inwestycja rozłożona jest na dwa lata, a jej całkowity koszt to przeszło 16 mln zł.