Nowy burmistrz Łukowa Piotr Płudowski zwolnił z funkcji sekretarza miasta Ryszarda Szczygła. Wypowiedzenie umowy o pracę zostało wręczone 22 listopada. Będąc na 3-miesięcznym wypowiedzeniu, Ryszard Szczygieł został z dniem wczorajszym zwolniony z obowiązku świadczenia pracy przez ten okres.
Do czasu ogłoszenia konkursu na stanowisko sekretarza obowiązki te zostaną powierzone Waldemarowi Siurkowi, naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, który był już sekretarzem miasta. Sprawował tę funkcję przez 25 lat, od 1989 roku do 2014 roku.