Trwają przygotowania do Jarmarku Geologicznego, organizowanego przez Gminę Łuków. Otwarta dla wszystkich impreza o charakterze geoedukacyjnym odbędzie się w niedzielę 2 września w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Parisel Palace” w Klimkach.
Podczas jarmarku starszym uczestnikom organizatorzy  polecają m.in. prelekcje „Poczet polskich dinozaurów”, „W błękicie jurajskiego morza” i na temat geocachingu, czyli zabawy w poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS, a także wystawy skał i minerałów, ekspozycje prezentujące świat wymarłych organizmów oraz konkursy na temat walorów geologicznych i przyrodniczych gminy Łuków.
Dzieci i młodzież może zainteresować pokaz mody ekologicznej, przygotowany przez ich rówieśników, mini wykopaliska paleontologiczne, warsztaty artystyczne oraz wiele gier i zabaw.
Podczas jarmarku na stoiskach wystawienniczych swoją ofertę będą prezentować Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, miejscowi artyści i biblioteki, Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości”, Gmina Łuków, Muzeum Regionalne w Łukowie i Nadleśnictwo Łuków. Wszystkie propozycje będą dostępne dla uczestników 2 września między 13.00 a 18.00.
Wrześniowa impreza jest jednym z elementów szerszego projektu pod nazwą „Międzynarodowa konferencja naukowa powiązana z jarmarkiem w oparciu o osobliwości przyrody nieożywionej tj. amonity”, który jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Patronat medialny nad imprezą objęła Telewizja Master.