W związku z kryzysową sytuacją w rolnictwie wynikającą z rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń Poseł Krzysztof Głuchowski skierował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapytanie o sposoby wsparcia hodowców ponoszących straty z tego powodu.
W piśmie z dnia 23 lipca skierowanym na ręce Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada, że rolnicy mogą liczyć m.in. na nieoprocentowane pożyczki, jednorazową pomoc finansową, refundację kosztów bioasekuracji, kredyty preferencyjne i środki na rozwój innej działalności gospodarczej.
W celu poszerzenia zakresu i oddziaływania wsparcia wprowadzono w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 zmiany zatwierdzone przez Komisję Europejską polegające na rozszerzeniu dostępu do pomocy tak, by obejmowała ona rolników prowadzących produkcję świń już na poziomie 50 sztuk (dotychczas o pomoc mogli się ubiegać hodowcy posiadający co najmniej 300 sztuk).
Ponadto w PROW 2014 – 2020 będą wprowadzone zmiany umożliwiające udzielenie wsparcia na odtworzenie potencjału produkcji rolnej innej niż produkcja świń.
Całość pisma będącego odpowiedzią na zapytanie posła Krzysztofa Głuchowskiego dostępna jest na stronie sejmowej http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB2ZBJJ/%24FILE/z07680-o1.pdf