W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków” informujemy, że w terminie od 25 lipca (środa) do 8 sierpnia 2018 r. (środa) w dni robocze w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Łuków, ul. Browarna 65, w godzinach od 7:30 do 15:30, prowadzony będzie uzupełniający nabór deklaracji od osób chętnych na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.
Do dodatkowego naboru mogą zgłosić się właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych (z wyłączeniem budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza), zamieszkałych na terenie Łukowa.
Nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do naboru prowadzonego w 2016 roku i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników projektu.
Deklaracje udostępnione zostaną od dnia 25 lipca 2018 r. w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Łuków, ul. Browarna 65, 21-400 Łuków, pokój nr 1 oraz na stronie internetowej www.lukow.pl.