Czy to stara studnia czy może stara droga biegnąca pod ulicą Piłsudskiego to pytanie, na które odpowiedzieć mają przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białej Podlaskiej. Zostali poproszeni o sprawdzenie, co znajduje się za pomnikiem Jana Pawła II, w miejscu gdzie doszło do zapadnięcia fragmentu ziemi.
Ziemia zapadła się w środę 18 lipca podczas wykonywania prac porządkowych przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, którzy zajmują się dbaniem o zieleń w mieście.
Zapadlina nie jest duża i została już zabezpieczona. Będzie tak do czasu, aż to co znajduje się pod ziemią zbadają pracownicy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Jak mówi nad burmistrz Dariusz Szustek zawiadomienie już zostało wysłane, a przedstawiciele konserwatora mają pojawić się w Łukowie w poniedziałek.