OSP w Gręzówce i Turzych Rogach w gminie Łuków zostaną wyposażone w nowe samochody pożarnicze. Ich zakup będzie możliwy dzięki środkom pozyskanym m.in.
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
OSP Gręzówka, która działa w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym, zostanie wyposażona w auto marki MAN z napędem na cztery koła, zbiornikiem o pojemności ponad 4,5 tysiąca litrów i wyposażeniem, który będzie kosztował ponad 780 tysięcy złotych. Gmina Łuków przeznaczy na ten cel 250 tysięcy złotych. Podobna kwota będzie pochodzić z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kolejne 200 tysięcy jednostka otrzyma z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a 100 tysięcy strażacy z Gręzówki dołożą z własnych środków. Firma, która ma dostarczyć średni samochód pożarniczy do jednostki w Gręzówce została już wybrana. Na realizację zadania będzie miała 2,5 miesiąca.
OSP w Turzych Rogach będzie mieć lekki samochód ratowniczo – gaśniczy. Zakup będzie sfinansowany ze środków Gminy Łuków, NFOŚiGW oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przetarg na dostawę tego pojazdu powinien być rozstrzygnięty na przełomie lipca i sierpnia, a samochód ma być dostarczony do połowy października.