W pięciu miejscowościach gminy Łuków w ciągu dwóch najbliższych miesięcy powstaną siłownie zewnętrzne. Część pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
  Siłownie zewnętrzne powstaną w Aleksandrowie, Dąbiu, Gołąbkach, Kownatkach i Świdrach. W Gołąbkach
i Świdrach urządzenia do ćwiczeń będą zamontowane przy istniejących placach zabaw przy szkołach. W Dąbiu zostanie na ten cel wykorzystany plac przy altanie na terenie dawnej szkoły, w Aleksandrowie przy filii bibliotecznej, a w Kownatkach przy świetlicy. Wszystkie prace mają być wykonane do 28 września. Prawie 100 tysięcy złotych na realizację tego zadania gmina pozyskała z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.