19 czerwca odbędzie się wizytacja Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Sejmu RP w Nadleśnictwie Łuków nt. „Nadzoru nadleśnictwa nad lasami prywatnymi, zagospodarowania turystycznego oraz współpracy z władzami samorządowymi”. Początek wizytacji o godz. 10.30 w Gręzówce.
Podczas pobytu Komisji w Nadleśnictwie planowane są wizytacje: Inwestycji drogowej w Nadleśnictwie zorganizowanej wspólnie z gminą Łuków, Infrastruktury edukacyjno-turystycznej Rezerwatu Jata (Leśnictwo Jata), Poligonu lotniczego Jagodne leżącego w centrum kompleksu leśnego lasów łukowskich i omówienie współpracy Wojska Polskiego z Lasami Państwowymi oraz Systemu obserwacji ppoż. w Nadleśnictwie Łuków.
W czasie podsumowania wizytacji zostanie zaprezentowana informacja Ministra Środowiska nt. w/w zagadnienia, a później dyskusja nt. przeprowadzonej wizytacji z udziałem posłów, przedstawicieli władz samorządowych, Ministerstwa Środowiska, PGL Lasów Państwowych i zaproszonych gości.
Uczestnikami tej wizytacji będą m.in.: Minister Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody w Ministerstwie Środowiska, Andrzej Konieczny – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz prof. Jan Szyszko – były Minister Środowiska.
Wizytacja ta odbędzie się dzięki pomyślnej współpracy Posła Krzysztofa Głuchowskiego zasiadającego w Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z władzami PGL Lasów Państwowych i Nadleśnictwa w Łukowie.