Kacper Siwiak reprezentujący Łukowski Ośrodek Kultury został nominowany do XII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Przebudzeni do życia” w Bielsku-Białej. Wojewódzkie kwalifikacje do konkursu odbyły się 16 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.
Jury po wysłuchaniu 23 recytatorów przyznało 4 wyróżnienia, jedną III i II nagrodę oraz dwie równorzędne I nagrody będące jednocześnie nominacją do ogólnopolskiego finału w Bielsku-Białej.
Jurorzy przyznali także nagrodę instruktorską. Przypadła ona Sławomirowi Żyłce, instruktorowi Łukowskiego Ośrodka Kultury, który od lat współpracuje z łukowskimi recytatorami na niwie „kultury żywego słowa”.